Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Warsztat nr 1

Analiza pól semantycznych, czyli odkrywanie
„co autor miał na myśli?”

Prowadząca: dr Marta Borkowska-Bierć (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Miejsce i data: Poznań, 25.11.2017 r.

Opis warsztatów:

Analiza pól semantycznych jest metodą wywodzącą się z nauk historycznych (Robin, 1980). Jej istotą jest dobór trafnych słów-kluczy dla danego problemu badawczego oraz „rekonstrukcja” ich znaczenia w oparciu o kategorie analityczne: ekwiwalenty, opozycje, atrybuty, działania „przez” oraz działania „na”. Umożliwia to zrozumienie, jakie znaczenie zostało nadane danemu słowu w analizowanym tekście (w psychologii: co dane słowo oznacza dla osoby badanej). Metoda ta sprawdza się zarówno w analizie danych pierwotnych (które są głównym materiałem analitycznym w psychologii), jak i w danych wtórnych. Ze względu na stałość kategorii analitycznych pozwala na dokonywanie porównań pomiędzy tekstami/osobami badanymi, a także daje się wykorzystywać w ramach „metod mieszanych”, gdyż jej wyniki można przedstawić również w sposób ilościowy.

Podczas warsztatów omówimy i przećwiczymy sposoby doboru słów kluczy. Przećwiczymy również dokonywanie analiz cząstkowych oraz analizy całościowej wraz z interpretacją wyników. Analiza będzie prowadzona na różnego rodzaju narracjach osób badanych, dostarczonych przez osobę prowadzącą. Będziemy je prowadzić metodą „papier-ołówek”.

Cele:

 • zapoznanie uczestników z metodą analizy pól semantycznych
 • przećwiczenie poszczególnych  elementów  analizy  na  fragmentach  wywiadów dostarczonych przez prowadzącą
 • omówienie możliwych interpretacji wyników analizy pól semantycznych
 • przećwiczenie analizy pól semantycznych oraz interpretacji wyników na dwóch wywiadach swobodnych dostarczonych przez prowadzącą (analiza porównawcza)

Plan (program) warsztatów:

 1. Czym jest metoda analizy pól semantycznych?
 2. W jakiego rodzaju projektach badawczych można ją wykorzystać?
 3. Jakie są sposoby wyboru słów kluczowych? – ćwiczenia na materiale narracyjnym
 4. Kluczowe elementy analizy (do każdego z nich będą wykonywane ćwiczenia oraz omawiane możliwe sposoby interpretacji):
  a. Ekwiwalenty i opozycje
  b. Atrybuty – analiza jakościowa oraz liczenie „wskaźnika ewaluacji”
  c. Działania „przez”
  d. Działania „na”
 5. Analiza porównawcza dwóch wywiadów narracyjnych z wykorzystaniem semantycznej analizy narracji.
 6. Semantyczna analiza narracji jako metoda ilościowa – jak porównywać ze sobą większe ilości danych?

Dodatkowe informacje:

Prowadząca warsztaty zajmuje się analizą pól semantycznych od 10 lat, stosując ją
z powodzeniem i do projektów naukowych i komercyjnych (badań organizacji, badań marketingowych). Warsztaty będą oparte przede wszystkim na ćwiczeniu umiejętności praktycznych

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy


Więcej:

Warsztaty metodologiczne (edycja 2017)

instytut_socjologii_uam_logo_male