Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Warsztat nr 12

Przygotowanie i organizacja badań ilościowych

Prowadzący: dr Maciej Kokociński (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Miejsce i data: Poznań, 02.12.2017

Opis warsztatów

Celem przeprowadzenia takiego warsztatu jest przekazanie praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem planu badań  jak i narzędzi badawczych. Dodatkowo uczestnicy kursu uzyskają umiejętności niezbędne przy tworzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Kurs jest dedykowany dla osób, które zamierzają rozwinąć kompetencje z zakresu pozyskiwania danych niezbędnych w procesie formułowania ekspertyz pomocnych we wprowadzeniu zmian w strukturze organizacji przedsiębiorstwa, wizerunku firmy lub instytucji czy sposobu motywowania pracowników.

Plan (program) warsztatów.

  • Problemy badacze i hipotezy
  • Procedury badań
  • Metody i techniki badań ilościowych
  • Dobór próby
  • Reguły operacjonalizacji zmiennych.
  • Zasady skalowania
  • Budowa kwestionariusza

Dodatkowe informacje:

Dr Maciej Kokociński – jest zatrudniony w zakładzie metod i technik badań społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe to przemiany współczesnej młodzieży, metodologia badań społecznych. W swoim podejściu badawczym stara się łączyć perspektywę naukową z praktycznym wykorzystaniem rezultatów prowadzonych badań. Posiadaną wiedzę wykorzystuje praktycznie w trakcie realizacji badań dotyczących: pomiaru satysfakcji klientów (badania typu CRM), motywacji pracowników czy wdrażania długoterminowej strategii rozwoju firmy (badania typu Foresight). Jest autorem wielu raportów i rekomendacji pozwalających na wdrożenie zmian w funkcjonowaniu firm i instytucji.

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy


Więcej:

Warsztaty metodologiczne (edycja 2017)

instytut_socjologii_uam_logo_male