Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Warsztat nr 13

Przygotowanie i organizacja badań ilościowych

Prowadzący: dr Maciej Kokociński (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Miejsce i data: Poznań, 09.12.2017

Opis warsztatów

Podstawową ideą kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej wnioskowania statystycznego w którym podstawą empiryczną analiz jest materiał zgromadzony podczas realizacji badań ilościowych. Istotą warsztatów jest przekazanie umiejętności stworzenia podbudowy empirycznej wykorzystywanej w procesie budowania wniosków i ekspertyz. Kurs jest dedykowany dla osób nie posiadających wiedzy na temat testowania hipotez i reguł wnioskowania statystycznego. Istotą kursu jest pokazanie kroków analizy statystycznej od momentu powstania problemu badawczego do końcowego etapu, którym jest ilustracja postawionych tez poprzez interpretację danych statystycznych. Integralną częścią zajęć będzie kształcenie umiejętności wykorzystania w toku analizy pakietu statystycznego IBM SPSS STATISTIC wersja  24. Wiedza ta pozwoli na samodzielną analizę statystyczną i budowanie wniosków z badań ankietowych wykorzystywanych w praktyce zawodowej.

Plan (program) warsztatów.

  • Przygotowywanie danych empirycznych
  • Tworzenie bazy danych w programie SPSS
  • Przekształcenia i analiza deskryptywna
  • Testowanie relacji pomiędzy zmiennymi
  • Reguły raportowania wyników.

Dodatkowe informacje:

Dr Maciej Kokociński – jest zatrudniony w zakładzie metod i technik badań społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe to przemiany współczesnej młodzieży, metodologia badań społecznych. W swoim podejściu badawczym stara się łączyć perspektywę naukową z praktycznym wykorzystaniem rezultatów prowadzonych badań. Posiadaną wiedzę wykorzystuje praktycznie w trakcie realizacji badań dotyczących: pomiaru satysfakcji klientów (badania typu CRM), motywacji pracowników czy wdrażania długoterminowej strategii rozwoju firmy (badania typu Foresight). Jest autorem wielu raportów i rekomendacji pozwalających na wdrożenie zmian w funkcjonowaniu firm i instytucji.

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy


Więcej:

Warsztaty metodologiczne (edycja 2017)

instytut_socjologii_uam_logo_male