Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Warsztat nr 14

Zarządzanie różnorodnością w dydaktyce
i badaniach

Prowadząca: mgr Olga Stobiecka-Rozmiarek

Miejsce i data: Poznań, 26.11.2017

Opis warsztatów:

Praca dydaktyczna i praca badawcza to zawsze praca z ludźmi.
Jako wykładowcy/czynie, badacze/czki, podejmujemy się różnych ról, bycia częścią zespołu, osobą prowadzącą zespół badawczy czy proces uczenia. Zapraszam do wspólnego zgłębienia tematu różnorodności, zastanowienia się nad tym, na ile perspektywa otwartości na różnorodność uwzględniana jest we własnym warsztacie pracy, sposobie budowania narzędzi badawczych, budowaniu programu nauczania. Proponuję pracę warsztatową z elementami dramy. Zapraszam do udziału w interaktywnych warsztatach.

Osoby uczestniczące w warsztacie:

  • poznają założenia i pojęcia dotyczące zarządzania różnorodnością, m.in.: tożsamość, stereotyp, uprzedzenia, włączanie/wykluczanie, zarządzanie różnorodnością, wrażliwość kulturowa, uczenie międzykulturowe;
  • doświadczą na sobie ćwiczeń z obszaru edukacji międzykulturowej z perspektywy osoby uczestniczącej;
  • poznają ćwiczenia możliwe do zastosowania w pracy dydaktycznej;
  • dowiedzą się, jak edukacja uwzględniająca różnorodność społeczno-kulturową przyczynia się do rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich, krytycznego myślenia i wrażliwości kulturowej;
  • przeanalizują, w jaki sposób włączają perspektywę różnorodności we własny warsztat pracy w proces uczenia i w realizowanych badaniach społecznych;

Forma zajęć:

  • warsztat interaktywny z elementami dramy zostanie zrealizowany w oparciu o cykl Kolba (uczenie przez doświadczenie);
  • wykorzystane zostaną proste techniki dramowe: rozgrzewki, pomniki, małe improwizacje;
  • w czasie warsztatu przewidziana jest praca indywidualna, w małych zespołach i na forum całej grupy;
  • części teoretyczne zostaną zaprezentowane w czasie omówień poszczególnych etapów pracy;

Osoby, które wezmą udział w warsztatach, będą omawiać kluczowe ćwiczenia z perspektywy uczestnika, uczestniczki i następnie analizować dane doświadczenie. Na zakończenie każdego etapu pracy grupa zastanawiać się będzie nad możliwościami wykorzystania danego doświadczenia w swojej pracy dydaktycznej i badawczej.

Dodatkowe informacje:

Olga Stobiecka-Rozmiarek – socjolog i antropolog kulturowy z wykształcenia; trenerka antydyskryminacyjna i trenerka dramy. Od 10 lat związana z sektorem pozarządowym, inicjatorka, koordynatorka, konsultantka projektów lokalnych i międzynarodowych o tematyce prospołecznej (dialog międzykulturowy, edukacja antydyskryminacyjna, integracja społeczna, uczenie się uczenia, rozwój i aktywizacja poprzez dramę).

W latach 2005-2009 zarządzała międzynarodową siecią organizacji Youth for Exchange and Understanding, pracując w międzynarodowym zespole. Tworzy i realizuje autorskie programy edukacyjne dla młodzieży i kadry pracującej z młodymi ludźmi, wykorzystując narzędzia edukacji kulturowej. Od 2005 roku prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnorodnych odbiorców: kadry pracującej z młodzieżą, nauczycieli, pedagogów, metodyków, studentów, wolontariuszy, pracowników NGO, grup międzykulturowych, nastolatków, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Koordynowała międzynarodowe i lokalne projekty integrujące dla grup z różnych kontekstów społeczno-kulturowych, osób w trudnej sytuacji ekonomicznej, osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi.

Jako członkini Stowarzyszenia CIM „Horyzonty” zainicjowała tworzenie programów przeciwdziałających dyskryminacji dla edukatorów młodzieżowych „Ocean Różnorodności”. Ukończyła 2-letni szkolenie trenerów edukacji pozaformalnej Rady Europy i Komisji Europejskiej Active learning for Europe. Kompetencje trenerki dramy rozwijała u trenerów dramy – Laury De Witte, Allana Owena, Barbary Santos, Aleksandry Chodasz. Jest członkinią Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA i trenerką Dramy II stopnia.

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy


Więcej:

Warsztaty metodologiczne (edycja 2017)

instytut_socjologii_uam_logo_male