Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Warsztat nr 5

Komputerowa analiza danych jakościowych

Prowadzący: dr Jakub Niedbalski (Uniwersytet Łódzki)Prowadzący: dr Jakub Niedbalski (Uniwersytet Łódzki)

Miejsce i data: Poznań, 18.11.2017 r.

Opis warsztatów:

Kurs skierowany jest przede wszystkim do badaczy, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił w realizacji własnych projektów badawczych z wykorzystaniem programów CAQDA. W ich wypadku dobrym pomysłem może się okazać oprogramowanie bezpłatne dystrybuowane na zasadach licencji GNU, które w większości przypadków stanowi dobrą alternatywę dla nadal dość drogich i z tego względu nie zawsze powszechnie dostępnych programów odpłatnych. Dlatego podczas warsztatów ich uczestnicy zapoznają się z wybranymi, bezpłatnymi programami wspomagającymi proces analizy danych jakościowych.

Zajęcia będą prowadzone w formie prezentowania podstawowych funkcji działania oprogramowania komputerowego a następnie samodzielnym wykonywaniu przez uczestników określonych poleceń z wykorzystaniem własnych materiałów.

Cele warsztatów:

Cel ogólny:

Zapoznanie z komputerową analizą danych jakościowych (KADJ) na przykładzie wybranych programów

Cele szczegółowe:

 • nabycie podstawowej wiedzy z zakresu KADJ,
 • zapoznanie uczestników kursu z możliwościami oraz sposobami wykorzystania wybranych programów komputerowych wspomagających analizę danych jakościowych,
 • nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w KADJ,
 • nabycie umiejętności prowadzenie podstawowych działań analitycznych z wykorzystaniem KADJ,
 • nabycie wiedzy związanej ze świadomym wyborem oprogramowanie do KADJ.

Treści programowe:

 • Wprowadzenie do komputerowo wspomaganej analizy danych jakościowych – zarys historyczny, geneza i kierunki rozwoju oprogramowania CAQDA;
 • Podziały i rodzaje w obrębie programów wspomagających analizę danych jakościowych;
 • Przygotowanie materiału do analizy z wykorzystaniem CAQDAS; Tworzenie plików
  i importowanie danych;
 • Wstępne etapy analizy, fragmentacja danych i kodowanie otwarte;
 • Posługiwanie się kodami, przeszukiwanie poprzez kody i praca z listą kodów;
 • Kodowanie selektywne, tworzenie kategorii i przyporządkowywanie kodów;
 • Sortowanie i organizacja zbiorów kategorii, prowadzenie memos w analizie;
 • Tworzenie map pojęciowych i diagramów integrujących;
 • Eksportowanie wyników analizy danych;
 • Wykorzystanie wygenerowanych informacji do tworzenia raportu badawczego.

Opisane powyżej zagadnienia będą realizowane poprzez zapoznawanie uczestników kursu z funkcjami oferowanymi przez takiej programy jak: Audacity, OpenCode, WeftQDA czy CmapTools. Opcjonalnie, w miarę możliwości, zaprezentowane zostaną inne programy należące do rodziny CAQDA

Efekty kształcenia:

 1. Wiedza:

Uczestnicy kursu uzyskają wiedzę dotyczącą wykorzystywaniu komputera
w badaniach społecznych przy projektowaniu, realizacji i opracowaniu projektu badawczego. Uczestnik zapoznany zostaje z obsługą programów komputerowych wykorzystywanych do analizy danych.

 1. Umiejętności:

W wyniku przeprowadzonych zajęć słuchacze powinni posiadać umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania procesu badawczego do realizacji własnych projektów/zadań badawczych.

 1. Postawy/Kompetencje:

Po zakończeniu kursu ich uczestnik powinien znać podstawy KADJ, a także świadomie wybierać programy komputerowe do realizacji zadań związanych z realizacją projektu badawczego.

Dodatkowe informacje (linki do programów, publikacje, okładki książek, itd.):

caqdas.pl

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy


Więcej:

Warsztaty metodologiczne (edycja 2017)

instytut_socjologii_uam_logo_male