Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Warsztat nr 7

Metoda dramy, uczenie przez doświadczenie
w dydaktyce akademickiej

Prowadząca: mgr Olga Stobiecka-Rozmiarek

Miejsce i data: Poznań, 18.11.2017 r.

Opis warsztatów:

Drama stosowana – na polskim gruncie nadal innowacyjna metoda nauczania. Najczęściej stosowana w nauczaniu dzieci i młodzieży. Jest doskonałym narzędziem do pracy z grupą w każdym wieku. Ćwiczenia dramowe, prócz intelektu, włączają w proces uczenia się zarówno ciało jak i emocje. Dlatego drama daje nieograniczone możliwości rozwijania wyobraźni i potencjału twórczego zarówno jednostki jak i grupy. Poprzez wejście w świat fikcji i odgrywanie ról, pozwala sprawdzić różne strategie zachowań w sytuacjach problemowych i jednocześnie rozwijać umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.

Z moich 5 letnich doświadczeń pracy tą metodą, użycie dramy na zajęciach, przyczynia się do zwiększenia zaangażowania i zainteresowania samych uczących się. Daje przestrzeń do wyrażenia siebie, poznanie siebie i innych nie tylko poprzez słowo, ale również ruch, dźwięk, co rozwija świadomość ciała i własnej ekspresji.

W obecnej sytuacji kiedy studenci i studentki nie stanowią stałej grupy studiującej ze sobą przez lat sprawa efektywnego zbudowania relacji i jakiejś tożsamości grupowej na półroczny lub roczny kurs/seminarium/ ćwiczenia, drama może okazać się ważnym narzędziem budowania grupy i prowadzenia dyskusji na ważne społecznie tematy.

Drama pozwala stworzyć dobrą atmosferę do budowania relacji, tożsamości grupy i współpracy. drama ma często charakter gry i mimo poruszania się w niełatwych tematach, generuje dużo radości i daje dużo satysfakcji grupie.

Warsztaty skierowane do wykładowczyń i wykładowców zainteresowanych narzędziami dramy, prowadzący seminaria metodą warsztatową.

Dodatkowe informacje:

Olga Stobiecka-Rozmiarek – socjolog i antropolog kulturowy z wykształcenia; trenerka antydyskryminacyjna i trenerka międzykulturowa z pasji do pracy z ludźmi. Od 10 lat związana z sektorem pozarządowym, inicjatorka, koordynatorka, konsultantka projektów lokalnych i międzynarodowych o tematyce prospołecznej (dialog międzykulturowy, edukacja antydyskryminacyjna, integracja społeczna, uczenie się uczenia, rozwój i aktywizacja poprzez dramę). W latach 2005-2009 współpracowała z międzynarodową siecią organizacji Youth for Exchange and Understanding. Tworzy i realizuje autorskie programy edukacyjne dla młodzieży i kadry pracującej z młodymi ludźmi, wykorzystując narzędzia animacji kulturalnej. Od 2005 roku prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnorodnych odbiorców: kadry pracującej z młodzieżą, nauczycieli, pedagogów, metodyków, studentów, wolontariuszy, pracowników NGO, grup międzykulturowych, nastolatków, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Jako członkini Stowarzyszenia CIM „Horyzonty” zainicjowała tworzenie programów przeciwdziałających dyskryminacji dla edukatorów młodzieżowych „Ocean Różnorodności”. Ukończyła 2-letni kurs trenerów edukacji pozaformalnej Rady Europy i Komisji Europejskiej Active learning for Europe. Warsztat trenerki dramy i animatorki kultury zdobywała u Praktyków i Trenerów Dramy – Jokerki Teatru Forum Laury De Witte, edukatora Allana Owena, opowiadacza Braisa Fernandesa i w STOP-KLATCE, z którą współpracuje od 2013 roku.

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy


Więcej:

Warsztaty metodologiczne (edycja 2017)

instytut_socjologii_uam_logo_male