Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Warsztat nr 8

Metoda fenomenologicznego
objaśniania doświadczania zjawisk;
na podstawie autoobserwacji

Prowadzący: prof. Krzysztof T. Konecki (Uniwersytet Łódzki)

Miejsce i data: Poznań, 18.11.2017 r.

Opis warsztatów:

Warsztat będzie miał charakter praktyczny. Uczestnicy będą zdobywali w trakcie warsztatów wiedzę na temat tego jak wykonać badanie fenomenologiczne. Będą uczyli się stosowania w praktyce zasady epoche (ograniczania konceptualizacji i świadomości oraz ograniczania wpływu założeń na postrzeganie zjawiska). W warsztacie będziemy stosowali metodę eksplikacji autoobserwacji zjawisk, które interesują badaczy. Metody badań z punktu widzenia pierwszej osoby będą przedstawione w trakcie wykładu a następnie zastosowane w ćwiczeniach. Zwrócona będzie uwaga na kontekst wytwarzania wiedzy i uważność badacza w trakcie zbierania danych (autoobserwacja). Zastosowana zostanie strategia badań fenomenologicznych, gdzie procedura epoche, horyzontalizacji, wyobrażonych zróżnicowań ujawniania się zjawisk (imaginative variations) będzie stosowana w praktyce. Uczestnicy warsztatu będą mieli także możliwość analizy pracy umysłu (uświadomienia dystynkcji i całościowego doświadczania sytuacji) w trakcie badania zjawisk.

Przebieg warsztatów:

 1. Wprowadzenie do warsztatu – prezentacja założeń fenomenologii i metod badawczych. Wykład i dyskusja.
 2. Zapis autoobserwacji z doświadczania zjawiska, którym interesuje się badacz.
 3. Analiza indywidualna danych oraz zapisów autoobserwacyjnych.
 4. Przedstawienie zapisu danych innym uczestnikom warsztatu.
 5. Prezentacja w grupie swojej analizy i rozpoczęcie analizy porównawczej w celu generowania wspólnych tematów/cech (oraz unikalnych tematów/cech) badanego zjawiska/ badanych zjawisk (przygotowanie do podsumowania eksplikacji zjawiska).
 6. Zastosowanie programów do zapisu autoobserwacji i mapowania sytuacji i badanego zjawiska.
 7. Podsumowanie.

Wymagania:

 • Warsztaty trwają 6 godzin.
 • Temat badania będzie podany/wybrany w trakcie warsztatu.
 • Każdy uczestnik powinien przygotować ewentualny temat, który będzie przedmiotem eksplikacji fenomenologicznej.
 • Wskazane byłoby posiadanie własnego laptopa do zapisu danych (choć nie jest to konieczne).
 • Osobom zapisanym podany zostanie link do programów komputerowych, które mogą być użyte do zapisu obserwacji i analizy sytuacji.
 • Osobom zapisanym zostanie przesłana literatura, która może pomóc w warsztatach (czytanie jest niekonieczne, ważna jest praktyka na miejscu! Czyli doświadczanie i eksplikacja!).

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy


Więcej:

Warsztaty metodologiczne (edycja 2017)

instytut_socjologii_uam_logo_male