Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Warsztat nr 9

Metodologia teorii ugruntowanej

Prowadzący: prof. Marek Gorzko (Akademia Pomorska w Słupsku)

Miejsce i data: Poznań, 18.11.2017 r.

Opis warsztatów:

Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi procedurami analitycznymi składającymi się na proces badawczy w świetle założeń metodologii teorii ugruntowanej. Nacisk położony zostanie na doskonalenie umiejętności kodowania danych zarówno pozyskanych drogą wywiadu, jak i pochodzących z notatek z obserwacji oraz z innych materiałów.

Drugim obok kodowania zespołem procedur, który zostanie omówiony i „przećwiczony” (w ramach ograniczeń, jakie narzucają ramy czasowe i organizacyjne warsztatów) – to procedury teoretycznego pobierania próbek. Podjęte zostaną próby teoretyzowania w oparciu o analizowane dane.

Założeniem warsztatów jest prześledzenie całości procesu badawczego – temu będzie podporządkowana kolejność i logika proponowanych ćwiczeń.

Warsztaty są skierowane przede wszystkim do badaczy rozpoczynających stosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej. Będą realizowane w formie krótkich omówień wprowadzających poszczególne technik analityczne (zagadnienia), następnie samodzielnej pracy uczestników nad danymi (przygotowanymi przez prowadzącego) i grupowej dyskusji nad efektami zabiegów analitycznych. Podczas warsztatów zostaną podjęte próby wyzyskania zalecanych przez klasyków teorii ugruntowanej technik wspomagania wrażliwości teoretycznej.

Warsztaty powinny przynieść w efekcie wzrost metodologicznej świadomości podejmowanych działań badawczych oraz zachęcić do pracy zespołowej przy analizie danych. Powinny także uwrażliwić na kompleksowość czynności analitycznych w obrębie metodologii teorii ugruntowanej.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w warsztacie, powinny posiadać elementarną wiedzę dotyczącą metod badań jakościowych z uwzględnieniem metodologii teorii ugruntowanej.

Ilość uczestników warsztatu to maksymalnie 12 osób.

Ostrzeżenie:

Nawet wierne zastosowanie procedur nie zapewnia sukcesu teoretycznego. Czasem bywa wręcz przeciwnie! Proces badawczy posiada ponadto wewnętrzną dynamikę niemożliwą do pełnego odzwierciedlenia w formule warsztatów.

Program warsztatów:

 1. Różne style kodowania w tradycji metodologicznej teorii ugruntowanej (A. Strauss i J. Corbin, B. Glaser, K. Charmaz, A. Clarke);
 2. Procedury kodowania otwartego;
 3. Techniki wspomagania wrażliwości teoretycznej (A. Strauss);
 4. Kodowanie zogniskowane i selektywne (A. Strauss);
 5. „Paradygmat kodowania“ i „Macierz warunków i konsekwencji“ – problemy z ich stosowaniem;
 6. Rodziny kodów teoretycznych – B. Glaser;
 7. Kategoria centralna.
 8. Pisanie not teoretycznych. „Sortowanie teoretyczne“.
 9. Praca z diagramami. Reprezentacje graficzne.
 10. Teoretyczne pobieranie próbek. Problemy nasycenia teoretycznego. Kwestia reprezentatywności.
 11. Struktura procesu badawczego.

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy


Więcej:

Warsztaty metodologiczne (edycja 2017)

instytut_socjologii_uam_logo_male