Conferences / Konferencje naukowe

 

A Centennial of The Polish Peasant in Europe and America:
Inspiration of Thomas and Znaniecki’s Work for Sociological
Scholarship on the Contemporary Globalization Processes

Symposium
May 24-25th 2018, Poznań, Poland

Organisers:
The Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University in Poznań
The Florian Znaniecki Scientific Foundation
The Haverford Institute of Public Sociology
Florian Znaniecki Association
Sponsored by:
Polish Sociological Association
International Sociological Association

For more see:

Symposium schedule & Abstracts

Call for papers & Contact

 

Poznań Town Hall (tower)

Poznań, Collegium Minus of Adam Mickiewicz University

 

 

bez roku poziom granat

 

Previous conferences
/ Wcześniejsze konferencje:

Identyfikacje narodowe, etniczne i regionalne we współczesnej Europie.Teoria i praktyka badawcza – ogólnopolska konferencja naukowa (Poznań, 12-13 października 2016 r.)