Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Conferences / Konferencje naukowe

A Centennial of The Polish Peasant in Europe and America: Inspiration of Thomas and Znaniecki’s Work for Sociological Scholarship on the Contemporary Globalization Processes

 

Symposium
May 24-25th 2018, Poznań, Poland

Organisers:
The Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University in Poznań
The Florian Znaniecki Scientific Foundation
The Haverford Institute of Public Sociology
Florian Znaniecki Association

Sponsored by: Polish Sociological Association International Sociological Association

 

For more see:

Symposium schedule & Abstracts

Call for papers & Contact

Poznań Town Hall (tower)

Poznań, Collegium Minus of Adam Mickiewicz University

bez roku poziom granat

Previous conferences
/ Wcześniejsze konferencje:

Identyfikacje narodowe, etniczne i regionalne we współczesnej Europie.Teoria i praktyka badawcza – ogólnopolska konferencja naukowa (Poznań, 12-13 października 2016 r.)