Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Kreatywność w badaniach jakościowych i analizach danych jakościowych

Prowadzący

Prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki jest profesorem zwyczajnym i przewodniczącym komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne. Pracuje na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, jest kierownikiem Katedry Socjologii i Zarządzania. Jego zainteresowania obejmują socjologię jakościową, symboliczny interakcjonizm, teorię ugruntowaną, metodologię nauk społecznych, socjologię wizualną, komunikację i zarządzanie międzykulturowe, kulturę organizacyjną i zarządzanie oraz badania fenomenologiczne i kontemplatywne. Jest redaktorem naczelnym „Przeglądu Socjologii Jakościowej” i pełni aktualnie funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Warsztaty

W warsztatach skoncentrujemy się na metodach budujące kreatywność w badaniach jakościowych. Zastanowimy się czym jest generalnie kreatywność w badaniach naukowych a następnie przeanalizujemy możliwość przeniesienie tej definicji kreatywności do badań i analiz danych jakościowych w naukach społecznych i humanistycznych.

Metody używane do rozwijania kreatywności związane są, między innymi, z ograniczaniem konceptualizacji lub takim podejściem do konceptualizacji by była ona uwrażliwiająca a nie ograniczająca analitycznie.

Warsztaty będą się składały głównie z ćwiczeń rozwijających kreatywność w budowaniu własnego projektu badawczego oraz analizie danych jakościowych (dane uczestników warsztatów). Na początku będzie przeprowadzony krótki wykład a następnie będą głównie praktyczne ćwiczenia związane z rozwojem kreatywności intelektualnej w badaniach jakościowych. Użyta zostanie hatha-joga i medytacja oraz ćwiczenia oddechowe w celu uwalniania kreatywnego potencjału uczestników.

Ramowy program

1. Wykład na temat twórczości w badaniach jakościowych (kreatywność w teorii ugruntowanej, badaniach fenomenologicznych, symbolicznym interakcjonizmie, badaniach kontemplacyjnych, problem „serendipity”)

2. Refleksyjne pisanie.

3. Pisanie poezji jako badanie siebie/badacza i metoda rozwijania kreatywności badawczej.

4. Mapowanie sytuacji w twórczym kreowaniu powiązań (użycie programów komputerowych do mapowania; analiza sytuacji badania).

5. Ograniczanie konceptualizacji badawczej jako metoda rozwoju kreatywności (teoria ugruntowana, epoche, kontemplacja, medytacja; analiza intra-akcji)

Uczestnicy

Warsztat jest skierowany do osób prowadzących badania jakościowe i posiadających już pewną wiedzę na temat metod i technik badań jakościowych.

Dodatkowe informacje

Czas trwania warsztatów 5-6 godzin.

Osobom zapisanym zostanie przesłana literatura, która może pomóc w warsztatach (czytanie jest niekonieczne, ważna jest praktyka na miejscu! Czyli doświadczanie i eksplikacja!).

Proszę o przygotowanie strojów sportowych do ćwiczeń hatha-jogi i medytacji.

Więcej

Lista warsztatów