Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Metoda fenomenologicznego objaśniania doświadczania zjawisk; na podstawie autoobserwacji

Prowadzący

Prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki – jest profesorem zwyczajnym i przewodniczącym komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne. Pracuje na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, jest kierownikiem Katedry Socjologii i Zarządzania. Jego zainteresowania obejmują socjologię jakościową, symboliczny interakcjonizm, teorię ugruntowaną, metodologię nauk społecznych, socjologię wizualną, komunikację i zarządzanie międzykulturowe, kulturę organizacyjną i zarządzanie oraz badania fenomenologiczne i kontemplatywne. Jest redaktorem naczelnym „Przeglądu Socjologii Jakościowej” i pełni aktualnie funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Warsztaty

Warsztat będzie miał charakter praktyczny. Uczestnicy będą zdobywali w trakcie warsztatów wiedzę na temat tego jak wykonać badanie fenomenologiczne. Będą uczyli się stosowania w praktyce zasady epoché (ograniczania konceptualizacji i świadomości oraz ograniczania wpływu założeń na postrzeganie zjawiska).  W warsztacie będziemy stosowali metodę eksplikacji autoobserwacji zjawisk, które interesują badaczy. Metody badań z punktu widzenia pierwszej osoby będą przedstawione w trakcie wykładu a następnie zastosowane w ćwiczeniach. Zwrócona będzie uwaga na kontekst wytwarzania wiedzy i uważność badacza w trakcie zbierania danych (autoobserwacja). Zastosowana zostanie strategia badań fenomenologicznych, gdzie procedura epoché,  horyzontalizacji,  wyobrażonych zróżnicowań ujawniania się zjawisk (imaginative variations) będzie stosowana w praktyce. Uczestnicy warsztatu będą mieli także możliwość analizy pracy umysłu (uświadomienia dystynkcji i całościowego doświadczania sytuacji) w trakcie badania zjawisk.

W czasie warsztatu użyta zostanie hatha-joga i medytacja oraz ćwiczenia oddechowe w celu nauczenia się autoobserwacji i autodeskrypcji.

Ramowy program

1. Wprowadzenie do warsztatu – prezentacja założeń fenomenologii i metod badawczych. Wykład i dyskusja.

2. Zapis autoobserwacji z doświadczania zjawiska, którym interesuje się badacz.

3. Analiza indywidualna danych oraz zapisów autoobserwacyjnych.

4. Przedstawienie zapisu danych innym uczestnikom warsztatu.

5. Prezentacja w grupie swojej analizy i rozpoczęcie analizy porównawczej w celu generowania wspólnych tematów/cech (oraz unikalnych tematów/cech) badanego zjawiska/ badanych zjawisk (przygotowanie do podsumowania eksplikacji zjawiska).

6. Zastosowanie programów do zapisu autoobserwacji i mapowania sytuacji i badanego zjawiska.

7. Podsumowanie.

Efekty uczestnictwa

Warsztat jest skierowany do osób z wykształceniem wyższym w naukach socjologicznych i humanistycznych. Warsztat dostarczy uczestnikom podstawowej wiedzy na temat badań i analiz fenomenologicznych oraz umiejętności analizy protokołów pochodzących z autodeskrypcji.

Dodatkowe informacje

Warsztaty trwają 6 godzin.

Będą w trakcie zajęć ćwiczenia o charakterze fizycznym (hatha-joga)

Temat badania będzie podany/wybrany w trakcie warsztatu. 

Każdy uczestnik powinien przygotować ewentualny temat (zjawisko), który będzie przedmiotem eksplikacji fenomenologicznej.

Wskazane byłoby posiadanie własnego laptopa do zapisu danych (choć nie jest to konieczne).

Osobom zapisanym podany zostanie link do programów komputerowych, które mogą być użyte do zapisu obserwacji i analizy sytuacji.

Osobom zapisanym zostanie przesłana literatura, która może pomóc w warsztatach (czytanie jest niekonieczne, ważna jest praktyka na miejscu! Czyli doświadczanie i eksplikacja!).

Proszę o przygotowanie strojów sportowych do ćwiczeń hatha-jogi i medytacji.

Więcej

Lista warsztatów