Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Analiza pól semantycznych – łączenie podejścia ilościowego i jakościowego

Prowadząca

Dr Marta Borkowska-Bierć – psycholożka, badaczka narracyjna, nastawiona na mieszane metody analizy danych (ilościowo-jakościowe).

Pracę doktorską oparła na paradygmacie narracyjnym badając wpływ historii opowiadanych w rodzinach na sukces estradowy muzyków klasycznych. Interesuje się łączeniem różnych dziedzin badań m.in. psychologii i lingwistyki.

Ramowy program warsztatów

1. Czym jest metoda analizy pól semantycznych i gdzie

można ją wykorzystać?

2. Kluczowe elementy analizy – ćwiczenia analiz i ich możliwe interpretacje.

3. Analiza porównawcza – zebranie w całość.

4. Jakie są sposoby wyboru słów kluczowych?

5. Semantyczna analiza narracji jako metoda ilościowa.

Uczestnicy

Warsztat skierowany jest do wszystkich osób prowadzących badania jakościowe lub ilościowe zasadzające się na analizie tekstów: danych pierwotnych lub wtórnych.

Więcej

Lista warsztatów