Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Aplikacja na urządzenia mobilne w badaniach społecznych. Doświadczenia z budowy i wykorzystania na podstawie projektu DE-RE-BORD

Prowadzący

Dr Maciej Frąckowiak – socjolog, badacz miasta i kultury wizualnej. Autor i redaktor tekstów oraz książek naukowych i popularyzatorskich o tej tematyce, m.in. raportu Architektem się bywa, przygotowanego wspólnie z Fundacją Bęc Zmiana na zlecenie BAIPP m.st. Warszawa. Inicjator i kurator działań animujących miejską przestrzeń publiczną, a także debatę na jej temat. W latach 2016-2018 członek zespołu koordynującego program Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury. Wykładowca School of Form. Uczestnik grantu “Concepts of social-spaial transformaion. Pracices of debordering and rebordering in German-Polish border regions” (finansowanego z DFG-NCN w ramach program Beehtoven).

Warsztaty

W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z aplikacją na urządzenia mobilne „Pogranicze”, stworzoną w ramach grantu Socio-spatial transformations in German-Polish “interstices”. Practices of debordering and rebordering (finansowanego z DFG-NCN w ramach program Beehtoven). Aplikacja ta łączy w sobie funkcje badań dzienniczkowych, rejestrowania lokalizacji badanych, a także zadania fotograficzne. Aplikacja powstała do celów badań pogranicza polsko-niemieckiego, ale po niewielkich przeróbkach można ją wykorzystywać także w innych projektach. Warsztat będzie też okazją do podzielenia się doświadczeniem z przygotowywania i wdrażania aplikacji na urządzenia mobilne funkcjonującej jako część projektu badawczego. W jego trakcie omówione zostanę nie tylko uzasadnienia i kolejne kroki w budowie i wdrażaniu aplikacji, ale także dylematy i trudności, które pojawiają się w trakcie wspomnianych działań.

Ramowy program

1. Aplikacja w procesie badawczym

2. Sposób działania aplikacji „Pogranicze”

3. Obróbka i wykorzystanie danych z aplikacji w wywiadach jakościowych (wideozwiedzanie i pogłębiony wywiad indywidualny)

4. Możliwości wykorzystania aplikacji „Pogranicze” w innych projektach badawczych – ćwiczenie w grupach

5. Wyzwania związane z tworzeniem i użytkowaniem aplikacji – moderowana dyskusja grupowa

6. Wykorzystanie metody „user stories” w tworzeniu założeń aplikacji – ćwiczenie w grupach

Efekty uczestnictwa

Warsztat skierowany jest do osób zainteresowanych wykorzystaniem nowych technologii w badaniach społecznych i/lub badaniem zagadnień związanych ze społecznym tworzeniem przestrzeni (zwłaszcza z wykorzystaniem badań wizualnych). Uczestnicy warsztatu zyskają wiedzę o aplikacji, którą mogą później wykorzystać w swoich badaniach, a także dowiedzą się o wybranych sposobach obróbki i wykorzystania danych zebranych przy jej użyciu w wywiadach jakościowych (wideozwiedzanie oraz IDI). Ponadto, zapoznają się z procesem tworzenia oprogramowania na użytek badań społecznych oraz technikami pracy, które mogą ten proces wspomóc. Dodatkowo, warsztat będzie szansą zapoznania się z realizowanym obecnie projektem badawczym dotyczącym polsko-niemieckiego pogranicza.

Dodatkowe informacje

Jeśli to możliwe, proszę zabrać ze sobą smartfony z systemem Android.

Więcej

Lista warsztatów