Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Metodologia myślenia projektowego – Design Thinking

Prowadząca

Dr Marta Skowrońska – socjolożka, pracuje na Wydziale Nauk Socjologicznych UAM w Poznaniu. Zajmuje się praktykami życia codziennego, szczególnie zamieszkiwaniem. Autorka książek „Drugie życie przedmiotów. Second hand jako zjawisko społeczne” oraz „Jak u siebie. Zamieszkiwanie i komfort”. Współredaktorka książki „Gość w dom. Współczesne praktyki przyjmowania gości”.

Więcej: https://one.academia.edu/MartaSkowro%C5%84ska

Warsztaty

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami metodologii design thinking, przebiegiem przykładowego procesu projektowego i przetestują jedno z narzędzi

Ramowy program

1. Wstęp. Czym jest design thinking?

2. Część wykładowa. Wprowadzenie do metodologii DT.

2.1. Zasady metodologii

2.2. Etapy procesu

2.3. Przykład procesu

3. Testowanie narzędzia DT: praca na przykładzie.

Efekty uczestnictwa

Warsztat kierowany do studentów i akademików chcących w swojej pracy badawczej wykorzystać elementy metodologii myślenia projektowego. Szczególnie zapraszam przedstawicieli nauk humanistycznych którzy współpracują lub zamierzają podjąć współpracę z projektantami, architektami, designerami. Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami metodologii DT. Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą znali najistotniejsze cechy metodologii DT oraz jej podstawowe narzędzia.

Więcej

Lista warsztatów