Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Warsztat 10

Wrażliwość kulturowa – szósty zmysł badaczki
i badacza społecznego

Prowadząca: mgr Olga Stobiecka-Rozmiarek

Miejsce i data: Poznań, 26.11.2016 r.


Opis warsztatów:

Co warto wziąć pod uwagę, badając różnorodność kulturową lub pracując w wielokulturowym zespole badawczym? Co dzieje się na styku kultur? Czym jest i jaką rolę w badaniach społecznych może odegrać wrażliwość kulturowa? Dlaczego warto rozwijać w sobie taką wrażliwość? Są to kluczowe pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi w kontekście życia w różnorodnym społeczeństwie. Zapraszam do udziału w interaktywnych warsztatach z elementami dramy.


Osoby uczestniczące w warsztacie:

  • Poznają założenia i pojęcia uczenia się międzykulturowego i edukacji antydyskryminacyjnej (m.in.: tożsamość, stereotyp, uprzedzenia, zjawisko dyskryminacji, koncepcja kultury, wrażliwość kulturowa, dialog międzykulturowy);
  • Dowiedzą się, jak edukacja międzykulturowa przyczynia się do rozwoju kluczowych kompetencji, w tym do kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich;
  • Przeanalizują, w jaki sposób uwzględnienie różnorodności i wielokulturowości może wpłynąć na perspektywę i metodologię w badaniach społecznych;


Forma zajęć:

  • warsztat interaktywny z elementami dramy zostanie zrealizowany w oparciu o cykl Kolba (uczenie przez doświadczenie);
  • wykorzystane zostaną proste techniki dramowe: rozgrzewki, pomniki, małe improwizacje;
  • w czasie warsztatu przewidziana jest praca indywidualna, w małych zespołach i na forum całej grupy;
  • części teoretyczne zostanę zaprezentowane w czasie dyskusji i omówień poszczególnych etapów pracy;

Praca z elementami dramy zakłada wykorzystanie ruchu, dźwięku i obrazu.

Osoby, które wezmą udział w warsztatach, będą omawiać kluczowe ćwiczenia z perspektywy uczestnika, uczestniczki i następnie analizować dane doświadczenie. Na zakończenie każdego etapu pracy, grupa zastanawiać się będzie nad możliwościami wykorzystania danego doświadczenia w swojej pracy badawczej.


Dodatkowe informacje:

Olga Stobiecka-Rozmiarek – socjolog i antropolog kulturowy z wykształcenia; trenerka antydyskryminacyjna i trenerka międzykulturowa z pasji do pracy z ludźmi. Od 10 lat związana z sektorem pozarządowym, inicjatorka, koordynatorka, konsultantka projektów lokalnych i międzynarodowych o tematyce prospołecznej (dialog międzykulturowy, edukacja antydyskryminacyjna, integracja społeczna, uczenie się uczenia, rozwój i aktywizacja poprzez dramę). W latach 2005-2009 współpracowała z międzynarodową siecią organizacji Youth for Exchange and Understanding. Tworzy i realizuje autorskie programy edukacyjne dla młodzieży i kadry pracującej z młodymi ludźmi, wykorzystując narzędzia animacji kulturalnej. Od 2005 roku prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnorodnych odbiorców: kadry pracującej z młodzieżą, nauczycieli, pedagogów, metodyków, studentów, wolontariuszy, pracowników NGO, grup międzykulturowych, nastolatków, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Jako członkini Stowarzyszenia CIM „Horyzonty” zainicjowała tworzenie programów przeciwdziałających dyskryminacji dla edukatorów młodzieżowych „Ocean Różnorodności”. Ukończyła 2-letni kurs trenerów edukacji pozaformalnej Rady Europy i Komisji Europejskiej Active learning for Europe. Warsztat trenerki dramy i animatorki kultury zdobywała u Praktyków i Trenerów Dramy –  Jokerki Teatru Forum Laury De Witte, edukatora Allana Owena, opowiadacza Braisa Fernandesa i w STOP-KLATCE, z którą współpracuje od 2013 roku.

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy


Więcej:

Warsztaty metodologiczne (edycja 2016)

instytut soc_logo