Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Warsztat nr 5

Badania fokusowe

Prowadząca: dr hab. Jolanta Lisek-Michalska (Uniwersytet Łódzki)

Miejsce i data: Poznań, 19.11.2016 r. (zajęcia odbędą się w profesjonalnej fokusowni)


Celem warsztatów
jest zapoznanie Uczestników ze specyfiką:

  1. przygotowania do realizacji badania fokusowego (zasady doboru próby, konceptualizacja, konstrukcja wywiadu rekrutacyjnego i scenariusza moderatora),
  2. realizacji sesji fokusowej (zgoda uczestników, informacje poprzedzające sesję, rola i zadania moderatora, trudni uczestnicy, rejestracja sesji),
  3. zasadami opracowania materiału (typy transkrypcji, analiza i wnioskowanie),
  4. etycznych aspektów badań fokusowych.


Program warsztatów:

  1. wprowadzenie
  2. konstrukcja wywiadu rekrutacyjnego i scenariusza moderatora ( w grupach max. 6-osobowych)
  3. realizacja sesji fokusowych ( dwie sesje- dwa zespoły realizacyjne)
  4. prezentacja głównych wniosków
  5. dyskusja

 

Dodatkowe informacje:

Dr hab. Jolanta Lisek-Michalska pracuje w Instytucie Socjologii UŁ. Jej najważniejsze pozycje literaturowe związane z badaniami fokusowymi to: Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne. Wyd. UŁ, Łódź, 2013; Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. (red.), wyd. 2, Wyd. UŁ, Łódź 2007.


Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy


Więcej:

Warsztaty metodologiczne (edycja 2016)

instytut soc_logo