Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Warsztaty metodologiczne (edycja 2016)

instytut_socjologii_uam_logo_male

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach metodologicznych organizowanych przez Fundację Naukową im. Floriana Znanieckiego i Instytut Socjologii UAM!

Tematyka warsztatów

Warsztaty skierowane są do doktorantów i pracowników instytucji naukowych, a także do przedstawicieli instytucji, organizacji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw, którzy chcieliby:

  • nauczyć się, jak poprawnie przeprowadzić badania,
  • poznać założenia konkretnych metodologii i sposoby ich wykorzystywania w praktyce badawczej,
  • poznać metody i techniki badawcze stosowane współcześnie w naukach społecznych,
  • zdobyć kompetencje w zakresie gromadzenia i analizowania danych,
  • zdobyć kompetencje niezbędne w pracy z przedstawicielami innych kultur,
  • nauczyć się, jak dobierać współpracowników do planowanych działań i jak sprawnie zarządzać zespołem.

a także wszystkich, którzy poszukują metodologicznych i tematycznych źródeł inspiracji we własnej pracy. Nowością jest wprowadzenie do programu dwóch warsztatów (nr 10 i 11), które nie mają wprost charakteru metodologicznego. Dotyczą one jednak kompetencji, jakie powinni posiadać naukowcy zarządzający zespołami badawczymi lub pracujący z ludźmi pochodzącymi z innych kultur. Oczywiście, kompetencje te mogą być przydatne także w innych sferach ludzkiej działalności, podobnie jak wiedza i umiejętności zdobyte w czasie pozostałych warsztatów.

LISTA WARSZTATÓW
(nazwa, Prowadzący/a, data organizacji warsztatu oraz link do szczegółowego opisu)

1. Autobiograficzny wywiad narracyjny jako technika i metoda badawcza
Prof. Kaja Kaźmierska, 19.11.2016 r.
Opis warsztatów

2. Komputerowa analiza danych jakościowych
Dr Jakub Niedbalski, 19.11.2016 r.
Opis warsztatów

3. Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych.
Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka.
CZĘŚĆ I
Prof. Piotr Chomczyński, 18.11.2016 r.
Opis warsztatów

4. Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych.
Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka.
CZĘŚĆ II
Prof. Piotr Chomczyński, 19.11.2016 r.
Opis warsztatów

5. Badania fokusowe
Dr hab. Jolanta Lisek-Michalska, 19.11.2016 r.
Opis warsztatów

6. Metodologia teorii ugruntowanej
Prof. Marek Gorzko, 19.11.2016 r.
Opis warsztatów

7. Badania wizualne w naukach społecznych.
Autofotografia i wywiad fotograficzny w kontekście nowych wyzwań
technologicznych, prawnych i etycznych badacza jakościowego

Dr Łukasz Rogowski, 26.11.2016 r.
Opis warsztatów

8. Analiza pól semantycznych, czyli odkrywanie „co autor miał na myśli?”
Mgr Marta Borkowska-Bierć, 26.11.2016 r.
Opis warsztatów

9. Badania jakościowe w Internecie
Prof. Dariusz Jemielniak, 10.12.2016 r.
Dodatkowy termin: 9.12.2016 r.
Opis warsztatów            

10. Wrażliwość kulturowa – szósty zmysł badaczki i badacza społecznego
Mgr Olga Stobiecka-Rozmiarek, 26.11.2016 r.
Opis warsztatów

11. Nowoczesny menedżer w instytucjach, organizacjach i zespołach badawczych
Mgr Marcin Pomianowicz-Bartkowiak, 10.12.2016 r.
Opis warsztatów

Szczegółowe informacje

Warsztaty prowadzone są przez ekspertów i praktyków z wieloletnim stażem badawczym. Są to osoby cieszące się uznaniem w środowisku zawodowym, współpracujące aktywnie z organizacjami pozarządowymi (np. Wikipedia, Ośrodek KARTA) lub zaangażowane w projekty o charakterze komercyjnym. W czasie zajęć Prowadzący kładą nacisk na zdobycie praktycznych kompetencji (ćwiczenia), co nie odbywa się jednak w oderwaniu od wiedzy teoretycznej, omówienia przykładów i dyskusji na ten temat.

W jednej grupie warsztatowej uczestniczy ok. 12 osób. Warsztaty odbywają się w odpowiednio wyposażonych salach Wydziału Nauk Społecznych UAM (Poznań, ul. Szamarzewskiego 89).

Każdy warsztat trwa cały dzień szkoleniowy (6 godz. zajęć i ok. 1,5 godz. na przerwy). Warsztaty rozpoczynają się ok. godz. 10:30 i kończą ok. godz. 17:30. Z uwagi na sugestie uczestników poprzedniej edycji, zdecydowaliśmy się na zorganizowanie poszczególnych warsztatów w różnych dniach: 18, 19 i 26 listopada oraz 10 grudnia 2016 r. Dzięki temu istnieje możliwość zapisania się na więcej niż jeden warsztat w ramach tegorocznej edycji.

Zgłoszenia i opłaty

Chętnych do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres fz.warsztaty@gmail.com do 20 lipca 2016 r. (decyduje kolejność zgłoszeń). W odpowiedzi otrzymają Państwo informację na temat umieszczenia na głównej liście uczestników albo na liście rezerwowej.

Aby pozostać na głównej liście uczestników danego warsztatu konieczne jest wniesienie do 10 października 2016 r. opłaty w wysokości 250 zł na wskazane przez Organizatorów konto i przesłanie do tego czasu na adres fz.warsztaty@gmail.com potwierdzenia dokonania przelewu. Wyznaczenie terminu wniesienia opłat na 10 października 2016 r. wynika z ograniczenia w miesiącach letnich możliwości sfinansowania udziału w warsztatach przez instytucje. Przypominamy jednak, że ostateczną gwarancją uczestnictwa jest dopiero wniesienie opłaty.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Warsztaty2016_informator


Zobacz także:

Ubiegłoroczne warsztaty zorganizowane przez nas w ramach IV TSBJ:
IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych (2015)


9