6/ English – here/

Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego powstała w 1989 roku. Jej założycielami byli uczniowie i kontynuatorzy myśli Znanieckiego, wybitni przedstawiciele polskiej i światowej nauki. W kolejnych Radach Fundacji znaleźli się m.in. Robert Bierstedt, Lewis A. Coser, Zygmunt Dulczewski, Richard Grathoff, Elżbieta Hałas, Franciszek Jakubczak, Antonina Kłoskowska, Stanisław Kozyr-Kowalski, Franciszek Krzykała, Władysław Kwaśniewicz, Andrzej Kwilecki, Jacek Leoński, Władysław Markiewicz, Robert K. Merton, Jerzy Smolicz, Jan Szczepański, Steven Vaitkus, Sławomira Zbierska-Salameh, Janusz Ziółkowski, Helena Znaniecka-Lopata czy Jerzy Zubrzycki.

Statutowym celem działania Fundacji jest wypełnienie woli wielokrotnie wyrażanej przez Floriana Znanieckiego: wspieranie rozwoju socjologii w Polsce, materialne wspieranie badań naukowych, prowadzenie działalności wydawniczej (m.in. serie „Monografie socjologiczne” oraz „Biografie i materiały biograficzne”), organizowanie wymiany myśli pomiędzy socjologią polską a przedstawicielami socjologii na całym świecie, a także udzielanie pomocy w postaci stypendiów i nagród wyróżniającym się naukowcom i studentom.

Od początku naszej działalności partnerem Fundacji jest Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kontynuujący tradycje założonej w 1920 r. przez Znanieckiego Katedry Socjologii i Filozofii Kultury, pierwszej katedry socjologicznej w Polsce, przekształconej później w słynny Polski Instytut Socjologiczny. Fundacja współpracuje m.in. z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk w zakresie badań nad cennymi zbiorami (listy, notatki, fiszki, prace) Archiwum Znanieckiego, stworzonego przez członków Fundacji, a dziś znajdującego się właśnie w PTPN. Ważnymi partnerami Fundacji są także Instytut Zachodni, Polskie Towarzystwo Socjologiczne oraz Centrum Badania Opinii Społecznej.

Fundacja jest otwarta na współpracę z wszystkimi osobami i instytucjami, które chciałyby włączyć się we wspieranie socjologii i badań społecznych w Polsce.

 

bez roku poziom granat

 

Więcej:

Florian Znaniecki, patron Fundacji

Logo Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego

Ludzie Fundacji

Wydawnictwa Fundacji