Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Wsparcie dla Fundacji

Działalność Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego możliwa jest także dzięki wsparciu darczyńców – osób prawnych i fizycznych. 

Donacje na rzecz Fundacji można przekazywać na rachunek bankowy:

PKO BP 17 Oddział w Poznaniu
62 1020 4027 0000 1202 1121 2125
Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego
Ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań

Z dopiskiem: Darowizna na realizację celów statutowych

Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy!

bez roku poziom granat