Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Warsztaty metodologiczne (edycja 2017)

instytut_socjologii_uam_logo_male

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach metodologicznych organizowanych przez Fundację Naukową im. Floriana Znanieckiego i Instytut Socjologii UAM!

Tematyka warsztatów

Warsztaty skierowane są do pracowników instytucji naukowych, organizacji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw, którzy chcieliby:

  • nauczyć się, jak poprawnie przeprowadzić badania ilościowe i jakościowe,
  • poznać założenia konkretnych metodologii i sposoby ich wykorzystywania
    w praktyce badawczej,
  • poznać metody i techniki badawcze stosowane współcześnie w naukach społecznych,
  • zdobyć kompetencje w zakresie gromadzenia i analizowania danych,
  • zdobyć kompetencje niezbędne w pracy z przedstawicielami innych kultur,
  • poznać nowe metody prowadzenia zajęć ze studentami,

a także wszystkich, którzy poszukują metodologicznych i tematycznych źródeł inspiracji we własnej pracy. Nowością jest wprowadzenie do programu dwóch warsztatów z zakresu metodologii badań i analizy dany z wykorzystaniem pakietu statystycznego (nr 12 i 13) oraz warsztatu, który nie ma wprost charakteru metodologicznego. Dotyczy on jednak nowej formy metodyki pracy dydaktycznej wykorzystującej dramę stosowaną (nr 7). Oczywiście, kompetencje te mogą być przydatne także w innych sferach ludzkiej działalności, podobnie jak wiedza i umiejętności zdobyte w czasie pozostałych warsztatów.

LISTA WARSZTATÓW
(nazwa, Prowadzący/a, data organizacji warsztatu oraz link do szczegółowego opisu)

1. Analiza pól semantycznych, czyli odkrywanie „co autor miał na myśli?”
dr Marta Borkowska-Bierć, 25.11.2017 r.
Opis warsztatów

2. Badania fokusowe
dr hab. Jolanta Lisek-Michalska, 02.12.2017 r.
Opis warsztatów

3. Badania jakościowe w Internecie
dr Agata Stasik, 18.11.2017 r.
Opis warsztatów

4. Badania wizualne w naukach społecznych.
Autofotografia i wywiad fotograficzny w kontekście nowych wyzwań
technologicznych, prawnych i etycznych badacza jakościowego
dr Łukasz Rogowski, 02.12.2017 r.
Opis warsztatów

5. Komputerowa analiza danych jakościowych
dr Jakub Niedbalski, 18.11.2017 r.
Opis warsztatów

6. Kreatywność w badaniach jakościowych i analizach danych jakościowych
prof. Krzysztof T. Konecki, 02.12.2017 r.
Opis warsztatów

7. Metoda dramy, uczenie przez doświadczenie w dydaktyce akademickiej
mgr Olga Stobiecka-Rozmiarek, 18.11.2017 r.
Opis warsztatów

8. Metoda fenomenologicznego objaśniania doświadczania zjawisk; na podstawie autoobserwacji
prof. Krzysztof T. Konecki, 18.11.2017 r.
Opis warsztatów

9. Metodologia teorii ugruntowanej
prof. Marek Gorzko, 18.11.2017 r.
Opis warsztatów

10. Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych.
Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka.
CZĘŚĆ I
prof. Piotr Chomczyński, 09.12.2017 r.
Opis warsztatów

11. Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych. Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka.
CZĘŚĆ II
prof. Piotr Chomczyński, 10.12.2017 r.
Opis warsztatów

12. Przygotowanie i organizacja badań ilościowych
dr Maciej Kokociński, 02.12.2017 r.
Opis warsztatów

13. Statystyczna analiza danych ilościowych
dr Maciej Kokociński, 09.12.2017 r.
Opis warsztatów

14. Zarządzanie różnorodnością
mgr Olga Stobiecka-Rozmiarek, 26.11.2017 r.
Opis warsztatów

Szczegółowe informacje

Warsztaty prowadzone są przez badaczy społecznych, praktyków z dużym doświadczeniem w nauczaniu metod i technik badawczych takich jak (m.in.) badania terenowe, badania wizualne, badania w Internecie czy komputerowa analiza danych jakościowych i ilościowych. W czasie zajęć Prowadzący kładą nacisk na zdobycie praktycznych kompetencji (ćwiczenia), co nie odbywa się jednak w oderwaniu od wiedzy teoretycznej, omówienia przykładów i dyskusji na ten temat.

W jednej grupie warsztatowej uczestniczy ok. 12 osób. Warsztaty odbywają się w budynkach Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89 i Międzychodzkiej 5.

Każdy warsztat trwa cały dzień szkoleniowy (6 godz. zajęć i ok. 1,5 godz. na przerwy). Warsztaty rozpoczynają się ok. godz. 10:30 i kończą ok. godz. 17:30.

Zgłoszenia i opłaty

Chętnych do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres fz.warsztaty@gmail.com do 30 września 2017 r. (termin przedłużony z 15 września 2017 r.; decyduje kolejność zgłoszeń). W odpowiedzi otrzymają Państwo informację na temat umieszczenia na głównej liście uczestników albo na liście rezerwowej.

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest wniesienie opłaty w wysokości 350 zł (opłata dotyczy jednego warsztatu) w terminie do 15 października 2017 r. na konto Fundacji (PKO BP 62 1020 4027 0000 1202 1121 2125; w tytule: imię i nazwisko uczestnika i numer warsztatu) oraz przesłanie do tego czasu potwierdzenia dokonania przelewu na adres fz.warsztaty@gmail.com.

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Warsztaty2017_informator


Zobacz także:

Warsztaty zorganizowane przez nas w ramach IV TSBJ:
IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych (2015)

Ubiegłoroczna edycja warsztatów:
Warsztaty metodologiczne (edycja 2016) – Fotorelacja


9