Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

„Kuchnia Badań Miejskich”: spotkanie badaczy i praktyków

Kilka dni temu zakończyła się współorganizowana przez nas „Kuchnia Badań Miejskich” (Poznań, 22-23 lutego 2019 r.). W spotkaniu uczestniczyły osoby z różnych ośrodków w Polsce, których zainteresowania naukowe, zawodowe i społeczne koncentrują się wokół problematyki miejskiej. Składało się ono m.in. z części plenarnej i warsztatów dotyczących wybranych podejść badawczych w socjologii miasta: Design Thinking w praktyce socjologa miasta, Monitoring jakości życia w miastach, Tożsamość społeczno-przestrzenna w miastach, Analiza wizualna fotografii oraz Geotagowana fotografia mobilna jako źródło informacji przestrzennej. W drugim dniu odbył się również warsztat poświęcony pisaniu tekstów naukowych do czasopism angielskojęzycznych. Wydarzenie było okazją do pogłębienia umiejętności dotyczących praktyki badawczej oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie. Wszystkim uczestniczkom, uczestnikom, moderatorce i moderatorom oraz osobom odpowiedzialnym za organizację dziękujemy za to spotkanie!

Z pełnym programem „Kuchni Badań Miejskich” można zapoznać się tutaj.

Organizatorami wydarzenia byli Instytut Socjologii UAM, Sekcja Socjologii Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Oddział Poznański PTS oraz Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego.