Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Wykłady prof. Ronana Hervoueta z Uniwersytetu w Bordeaux i z CEFRES

W ramach współpracy z jednym z najstarszych ośrodków socjologicznych, gdzie działalność prowadził m.in. Émile Durkheim, zorganizowaliśmy seminaria naukowe, podczas których wyniki swoich badań zaprezentował prof. Ronan Hervouet z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Bordeaux oraz z Centrum Émila Durkheima (UMR 5116 – CNRS). Spotkania odbyły się w Poznaniu i w Warszawie między 6 a 8 grudnia 2021 r.

Prof. Ronan Hervouet jest autorem wieloletnich badań poświęconych życiu codziennemu w Białorusi, szczególnie zaś na białoruskich wsiach, oraz powstałej na ich podstawie książce Le goût des tyrans. Une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie (Le Bord de l’Eau, 2020), która w języku angielskim ukazała się pt. A Taste for Oppression. A Political Ethnography of Everyday Life in Belarus (Berghahn Books, 2021). W czasie pobytu w Polce afiliowany był przy CEFRES (Francuskie Centrum Badań Nauk Społecznych) w Pradze, gdzie odbywał staż naukowy.

W ramach jego wizyty w Polsce Fundacja wzięła udział w organizacji trzech spotkań naukowych:

Everyday life under an authoritarian regime. An ethnographic sociology of the countryside in Belarus 

Seminarium w języku angielskim, 6 grudnia 2021, zorganizowane wspólnie z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW oraz Wydziałem Socjologii UAM. Spotkanie odbyło się stacjonarnie, w Bibliotece OKFiSF UW w Warszawie, oraz online. Wykład wygłosił prof. Ronan Hervouet, a komentarze – prof. Michał Buchowski (Instytut Antropologii i Etnologii UAM) i dr Anais Marin (Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW). Więcej: link.

Le goût des tyrans. Une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie

Debata w języku francuskim wokół książki prof. R. Hervoueta, w ramach cyklu „Śniadanie z książką” OKFiSF UW, 7 grudnia 2021, zorganizowana wspólnie z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW oraz Wydziałem Socjologii UAM. Odbyła się stacjonarnie, w Bibliotece OKFiSF UW w Warszawie, oraz online. W debacie udział wzięli prof. Ronan Hervouet oraz dr Jacek Kubera (Wydział Socjologii UAM) i dr Kinga Torbicka (Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW). Więcej: link.

The moral economy of the kolkhoz worker. Or why the protest movement in Belarus does not seem to concern the collectivized countryside

Spotkanie w języku angielskim w ramach cyklu seminariów Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego, 8 grudnia 2021, zorganizowane wspólnie z Wydziałem Socjologii UAM, Polskim Towarzystwem Socjologicznym (Oddział Poznański), Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk oraz Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW. Seminarium odbyło się stacjonarnie, na Wydziale Socjologii UAM, oraz online. Wykład wygłosił prof. Ronan Hervouet, a komentarze – prof. Marek Ziółkowski (Wydział Socjologii UAM) i dr Marta Skowrońska (Wydział Socjologii UAM). Seminarium prowadził: dr Łukasz Skoczylas(Wydział Socjologii UAM). Więcej: link.

– – –
Ilustracja: © Centre Émile Durkheim.