CFP: Eastern European Countryside

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Redakcji czasopisma Eastern European Countryside, którego przyszłoroczny numer poświęcony będzie 100-leciu Chłopa polskiego w Europie i Ameryce oraz 80-leciu Młodego pokolenie chłopów.

http://www.eec.umk.pl/announcement/

Since issue 23’2017 the deadine for the authors is 31 October.

Reception and scientific significance of the “Polish method” in sociological studies on the 100th anniversary of the publishing of The Polish Peasant in Europe and America (W.I. Thomas, F. Znaniecki) and the 80th anniversary of the publishing of Młode pokolenie chłopów (The Young Generation of Peasants; J. Chałasiński).

The year 2018 marks two anniversaries significant not only for Polish sociology, i.e. the 100th anniversary of the publishing of The Polish Peasant in Europe and America by William Isaac Thomas and Florian Znaniecki (Boston, 1918), and the 80th anniversary of Młode pokolenie chłopów (The Young Generation of Peasants) by Józef Chałasiński (Warsaw, 1938).

In order to commemorate and first and foremost to recall these two important sociological works and their authors, we would like to partially devote the next issue of our periodical (24’2018) to the reception and scientific significance of their concepts, both from the historical and contemporary point of view.

All those interested, including our authors, readers and contributors, are welcome to submit their scientific articles, studies and other research papers related to the subject matter, methodology and research method proposed and developed in The Polish Peasant in Europe and America and The Young Generation of Peasants, with the deadline until 31 October 2017.

The Editorial Board and Advisory Council of Eastern European Countryside.

Helena Znaniecka Lopata i książka „Relacje społeczne i role społeczne” F. Znanieckiego

Do pierwszych lub wznawianych publikacji wielu prac Floriana Znanieckiego przyczyniła się jego córka, Helena Znaniecka Lopata, urodzona w Poznaniu wybitna amerykańska socjolog, od początku związana z Fundacją Znanieckiego, wieloletnia członkini Rady Fundacji. Dzięki jej staraniom w 1965 r. ukazał się drukiem manuskrypt Floriana Znanieckiego pt. „Social Relations and Social Roles. The Unfinished Systematic Sociology”, w którym wykłada on m.in. własne rozumienie socjologii i obszaru jej zainteresowań. Znaniecki powraca tu również do problemu poruszanego we wcześniejszych książkach, proponując całościową teorię ról społecznych, w wielu punktach bardzo wyróżniającą się na tle szeroko rozumianego amerykańskiego interakcjonizmu, reprezentowanego przez Herberta Blumera czy Ervinga Goffmana. Książka w wersji angielskiej dostępna jest tutaj (polska wersja, w tłumaczeniu prof. Elżbiety Hałas, ukazała się w 2011 r.).

Social relations and social roles

„Towards the world culture society” prof. Elżbiety Hałas

Do grona najwybitniejszych znawców i interpretatorów twórczości F. Znanieckiego należy niewątpliwie prof. Elżbieta Hałas, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego i członkini Rady naszej Fundacji. Miło nam poinformować, że opublikowana w 2011 r. książka prof. E. Hałas pt. „Towards the world culture society. Florian Znaniecki’s culturalism” dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie Google Books: https://books.google.pl/books?id=MSBHuJRF80oC&lpg=PP1&hl=pl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false. To bardzo ciekawa i ważna książka, zachęcamy więc do lektury!

Hałas, Towards the Worls Culture Society

Wykaz prac poświęconych Florianowi Znanieckiemu

W zakładce Florian Znaniecki > Publikacje o F. Znanieckim prezentujemy wybrane publikacje poświęcone założycielowi Polskiego Instytutu Socjologicznego lub inspirowane jego twórczością. Zarówno w tamtej zakładce, jak i tutaj, w Aktualnościach, pragniemy informować Państwa o starszych i najnowszych publikacjach autorów piszących o Florianie Znanieckim.

Zachęcamy jednocześnie do przekazywania tego rodzaju informacji bibliograficznych, które nie tylko będą uzupełniały tworzony przez Fundację wykaz prac dotyczących Znanieckiego i bliskiej mu tematyki, ale również pozwolą stworzyć płaszczyznę współpracy badaczy interesujących się jego dorobkiem.

Zapraszamy wszystkich do współpracy!

10

Florian Znaniecki, patron Fundacji

Przedstawiamy najważniejsze, wybrane przez nas, elementy biografii Floriana Znanieckiego: niezastąpionego „łącznika” między polską i światową socjologią oraz wychowawcę wielu wybitnych badaczy społecznych.

Florian Znaniecki urodził się w 1882 r. w Świątnikach niedaleko Brześcia Kujawskiego, zmarł w 1958 r. w Urbana-Champaign (Illinois, USA). Socjolog, psycholog społeczny i filozof. Studiował w Genewie, Zurychu, Paryżu, Krakowie i Warszawie. Jego wykładowcami byli m.in. Abroteles Eleftheropoulos, Émile Durkheim, Lucien Lévy-Bruhl i Fryderyk Rauh, a w Polsce – Maurycy Straszewski, Stefan Pawlicki i Władysław Heinrich. Po studiach współpracował z przedstawicielami lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, a także z Edwardem Abramowskim, Stefanem Czarnowskim, Ludwikiem Krzywickim i Władysławem Grabskim. Od 1913 r. prowadził badania wraz z Williamem I. Thomasem pod auspicjami Uniwersytetu w Chicago (od 1917 r. jako wykładowca tamtejszego Wydziału Socjologii), których owocem było wydanie The Polish Peasant in Europe and America (1918-20). Twórca metody biograficznej w socjologii (organizator pierwszego w świecie konkursu naukowego na autobiografie – życiorysy robotników, 1921) i własnej, oryginalnej teorii, wyprzedzającej w wielu miejscach późniejsze dokonania w socjologii. Założyciel pierwszej w Poznaniu i w Polsce socjologii akademickiej (1920), inicjator powstania „Przeglądu Socjologicznego” (1930), integrator polskiego środowiska naukowego ze światowym ruchem socjologicznym. Profesor Uniwersytetu Poznańskiego i University of Illinois, przewodniczący Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego (1953-54). Twórca szkoły socjologicznej zwanej w świecie „polską”, a w Polsce – „poznańską”. Za przedstawicieli tej szkoły uważa się m.in. Józefa Chałasińskiego, Franciszka Mirka, Jerzego Piotrowskiego, Tadeusza Szczurkiewicza i Zygmunta Dulczewskiego, a także Theodora Abla, który w 1938 r. wydał w Stanach Zjednoczonych klasyczne dziś studium oparte na badaniach funkcjonariuszy NSDAP (Why Hitler Came into Power. An Answer Based on the Original Life Histories of Six Hundred of His Followers). Wśród poznańskich współpracowników F. Znanieckiego wymienić trzeba również wybitnego prawnika, filozofa i socjologa, Czesława Znamierowskiego, a wśród jego uczniów – Jana Szczepańskiego, późniejszego przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA), Jerzego Zubrzyckiego, profesora Uniwersytetu w Canberze, twórcy koncepcji wielokulturowości w Australii, Stanisława Andrzejewskiego (Andreskiego), profesora Uniwersytetu w Reading, Stefana Golachowskiego, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, geografa społecznego i znawcę Śląska Opolskiego, Stanisława Kowalskiego, pedagoga, profesora Uniwersytetu Poznańskiego czy Helenę Miller-Csorbę z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do najważniejszych prac F. Znanieckiego, publikowanych w różnych językach, należy zaliczyć następujące tytuły: Rzeczywistość kulturowa (oryg. Cultural Reality, 1919), Upadek cywilizacji zachodniej (1921), Wstęp do socjologii (1922), Socjologia wychowania (t. 1: 1928, t. 2: 1930), Miasto w świadomości jego obywateli (1931), Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości (1934), Społeczne role uczonych (oryg. The Social Role of the Man of Knowledge, 1940), Nauki o kulturze (oryg. Cultural Sciences. Their Origin Development, 1952), Współczesne narody (oryg. Modern Nationalities, 1952).