Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Przydatne nowości i sprawdzone propozycje. Zapraszamy na warsztaty metodologiczne!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji warsztatów metodologicznych organizowanych przez naszą Fundację i Wydział Socjologii UAM. W tegorocznej propozycji znaleźć można aż 8 nowych propozycji warsztatów oraz kursy, które od lat cieszą się zainteresowaniem badaczy społecznych i innych osób chcących poszerzyć swoje umiejętności posługiwania się różnymi metodami wytwarzania oraz analizowania danych jakościowych i ilościowych.

Oferujemy warsztaty z zakresu prowadzenia, projektowania oraz etyki badań jakościowych oraz ilościowych, metodologii teorii ugruntowanej, fenomenologii, metodologii Design Thinking, wykorzystania aplikacji na urządzenia mobilne w badaniach społecznych, czy pisania tekstów naukowych do zagranicznych czasopism.

W tym roku będziemy mieli przyjemność gościć ekspertów prowadzących warsztaty: prof. Krzysztofa Koneckiego (kursy poświęcone kreatywności w badaniach jakościowych oraz metodzie fenomenologicznego objaśniania zjawisk), prof. Piotra Chomczyńskiego (projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych oraz pisanie tekstów naukowych), prof. Jakuba Niedbalskiego (komputerowa analiza danych jakościowych i analiza danych jakościowych z wykorzystaniem oprogramowania NVivo), prof. Marka Gorzko (metodologia teorii ugruntowanej), dr Bogusławę Błoch (kiedy badacz jakościowy powinien sięgać po metody ilościowe), dr Martę Skowrońską (metodologia myślenia projektowego – Design Thinking), dr Martę Borkowską-Bierć (analiza pól semantycznych i zarządzanie zespołami badawczymi), dra Andrzeja Siatkowskiego (monitoring jakości życia w miastach), dra Łukasza Rogowskiego (etyka badań jakościowych: zarządzanie projektem badawczym od strony regulacji i dylematów etycznych), dra Macieja Frąckowiaka (aplikacja na urządzenia mobilne w badaniach społecznych).

LISTA WARSZTATÓW

Warsztaty 25.01.2020 r.

Etyka badań jakościowych: zarządzanie projektem badawczym od strony regulacji i dylematów etycznych – dr Łukasz Rogowski

Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych. Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka. cz. 1 – prof. Piotr Chomczyński

Badania ilościowe cz. 1. Przygotowanie i organizacja badań ilościowych – dr Maciej Kokociński

Metodologia myślenia projektowego – Design Thinking – dr Marta Skowrońska

Kiedy badacz jakościowy powinien sięgać po metody ilościowe (eksperymentalne, quasi-eksperymentalne i korelacyjne)? – dr Bogusława Błoch

Warsztaty 26.01.2020 r.

Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych. Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka. cz. 2 – prof. Piotr Chomczyński

Badania ilościowe cz. 2. Statystyczna analiza danych ilościowych – dr Maciej Kokociński

Monitoring jakości życia w miastach – dr Andrzej Siatkowski

Warsztaty 01.02.2020 r.

Zarządzanie zespołem w projekcie badawczym – dr Marta Borkowska-Bierć

Komputerowa analiza danych jakościowych. Podstawowe zasady oraz przykłady bezpłatnego oprogramowania – prof. Jakub Niedbalski

Kreatywność w badaniach jakościowych i analizach danych jakościowych – prof. Krzysztof Konecki

Pisanie tekstów naukowych cz. 1 – prof. Piotr Chomczyński

Aplikacja na urządzenia mobilne w badaniach społecznych. Doświadczenia z budowy i wykorzystania na podstawie projektu DE-RE-BORD – dr Maciej Frąckowiak

Warsztaty 02.02.2020 r.

Analiza pól semantycznych – łączenie podejścia ilościowego i jakościowego – dr Marta Borkowska-Bierć

Analiza danych jakościowych z wykorzystaniem oprogramowania NVivo – prof. Jakub Niedbalski

Metoda fenomenologicznego objaśniania doświadczania zjawisk; na podstawie autoobserwacji – prof. Krzysztof Konecki

Metodologia teorii ugruntowanej: analiza danych i generowanie teorii – prof. Marek Gorzko

Pisanie tekstów naukowych cz. 2 – prof. Piotr Chomczyński

Szczegółowe informacje

W jednej grupie warsztatowej uczestniczy ok. 12 osób. Warsztaty odbywają się w budynkach Wydziału Socjologii UAM w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89. Każdy warsztat trwa cały dzień szkoleniowy (6 godz. zajęć i ok. 1,5 godz. na przerwy). Warsztaty rozpoczynają się ok. godz. 10:30 i kończą ok. godz. 17:30.

Zgłoszenia i opłaty

Chętnych do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres fz.warsztaty@gmail.com do 20 grudnia 2019 r. (decyduje kolejność zgłoszeń). W odpowiedzi otrzymają Państwo informację na temat umieszczenia na głównej liście uczestników albo na liście rezerwowej.

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest wniesienie opłaty w wysokości 390 zł (opłata dotyczy jednego warsztatu) w terminie do 15 stycznia 2020 r. na konto Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego (PKO BP 62 1020 4027 0000 1202 1121 2125; w tytule: imię i nazwisko uczestnika i nazwa warsztatu) oraz przesłanie do tego czasu potwierdzenia dokonania przelewu na adres fz.warsztaty@gmail.com.

Opłata za warsztaty obejmuje pomocnicze materiały biurowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo, zapewnienie sprzętu wymaganego przez prowadzących oraz przerwy kawowe. Na Kampusie Ogrody UAM, gdzie odbywać się będą warsztaty, będzie można zakupić kanapki śniadaniowe i obiady we własnym zakresie.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz także

Fotorelacja z warsztatów 2017